Walizka diagnostyczna Aventics SPA 2.0 z czujnikiem AF2- wyższy poziom technologii w systemach pneumatyki

Zmniejszenie i optymalizacja poboru energii w systemach pneumatyki jest możliwa dzięki szybkiemu reagowaniu w przypadku wykrycia nieszczelności. Obniża to koszty operacyjne i przynosi zyski zarówno dla firmy, jak i środowiska poprzez zmniejszenie zużycia energii.

Do czego służy walizka diagnostyczna (panel kontrolny)?

Walizka diagnostyczna SPA2.0 umożliwia pomiar parametrów sprężonego powietrza, rejestrację jego zużycia, jak również analizę danych pod kątem nieszczelności w układzie pneumatycznym.

Możliwy jest pomiar parametrów (przepływ/ciśnienie/temperatura) nie tylko dla sprężonego powietrza, ale również dla gazów obojętnych: Azot (N2), Argon (Ar), Dwutlenek Węgla (CO2), Hel (He).

Walizka wyposażona jest w blok przygotowania powietrza wraz z czujnikiem AF2 (pomiar przepływu/ciśnienia/temperatury), bezprzewodowy Access Point POE, komputer przemysłowy (Edge Gateway RXi2) wraz z oprogramowaniem do analizy oraz zasilacz przemysłowy.

Umożliwia bezprzewodowy dostęp do statystyk oraz wstępnie przeanalizowanych danych. Dostęp ten odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej (Webserver) poprzez intuicyjny Panel (Dashboard Panel). Panel obsługiwany jest z komputera / tabletu / smartphone’a (Użytkownik walizki zapewnia w/w urządzenia wyposażone w przeglądarkę internetową).

Funkcjonalność panelu kontrolnego (Dashboard Panel) w systemach pneumatyki:

  • Wykresy przepływu (masowego/objętościowego), ciśnienia, temperatury powietrza lub gazów (wspomnianych wcześniej),
  • Zużycie powietrza z uwzględnieniem kosztów,
  • Monitorowanie wycieków,
  • Test spadku ciśnienia (Drop test),
  • Dynamiczne wykrywanie wycieków,
  • Informacja dotycząca śladu węglowego i związanych z nim kosztów,
  • Statystyki dotyczące czujnika,
  • Status czujnika AF2 (ostrzeżenia, błędy),
  • Eksport danych do pliku CSV,
  • Możliwość rozbudowania funkcjonalności oprogramowania o dodatkowe moduły (jako opcja płatna dodatkowo).

Zapraszamy do kontaktu.

Walizka diagnostyczna Aventics SPA 2.0 oraz
c
zujniki natężenia przepływu serii AF2 są dostępne na zapytanie

Mariusz Kowalczuk – tel. 602-492-245; e-mail: kontakt@sklepautomatyka.com.pl

Wyślij zapytanie →

My cart
Your cart is empty.

Looks like you haven't made a choice yet.