Realizacje

Przemysł energetyczny

 • nowoczesny system komputerowego nadzoru Lokalnej Sieci Energetycznej Zakładu Przemysłowego

Przemysł spożywczy

 • modernizacja sterowania mieszalnika proszków w zakładzie Laktopol

Zakres naszych prac obejmował takie działania, jak:

 • pomiar poziomu i temperatury wraz z wizualizacją w tankach 10 000 i 20 000 l i silosotankach 60 000 l
 • system pomiaru wydajności młyna zbożowego z uwzględnieniem podziału procentowego frakcji – wyliczanie wyciągów
 • opomiarowanie i układ sterowania wraz z wizualizacją wieży rozpyłowej w OSM Giżycko
 • opomiarowanie i sterowanie urządzenia do konfekcjonowania pieczywa
 • opomiarowanie i układ sterowania wraz z wizualizacją pasteryzatora do mleka
 • układ rozproszony pomiaru temperatur i wilgotności w magazynie wysokiego składowania
 • układ sterowania maszyny pakującej
 • opomiarowanie i układ sterowania wraz z wizualizacją wieży rozpyłowej w zakładzie Lavisos na Litwie
 • opomiarowanie i układ sterowania wieżą suszarniczą wraz z wyparkami w OSM Hajnówka

Gospodarka wodno-ściekowa

 • sterowanie dekanterem w oczyszczalni w PKN ORLEN
 • układ sterowania oczyszczalni ścieków w Warce i Poznaniu
 • układ rozproszony monitoringu drogą radiową ujęć wodnych
 • układ centrali alarmowej i kontroli dostępu w Wodociągach miejskich we Wrocławiu

Budownictwo

 • układ sterowania ciągiem technologicznym do produkcji kostki brukowej

Przemysł przetwórstwa tworzyw sztucznych

 • stanowisko montażowo-testujące,
 • urządzenie do testowania żywotności sprzętu AGD
 • układ do montażu i kontroli podzespołów do kawiarki
 • układ sterowania termo-formierką do „blisterów”

Służba zdrowia

 • modernizacja układu przywołania i nagłośnienia w szpitalu MSWiA

Przemysł LPG

 • urządzenia do foliowania zaworów butli gazowych
 • sterowanie i kontrola dostępu w stacji przeładunkowej LPG terminala morskiego w Gdańsku

Kontrola dostępu i Rejestracja Czasu Pracy

 • kontrola dostępu i RCP w zakładzie Kotniz Białystok
 • kontrola dostępu w „Mlekovita” Wysokie Mazowieckie
 • kontrola dostępu w Domu Studenta AMB
 • kontrola dostępu i RCP w budynku redakcji gazety Kurier Poranny
 • kontrola dostępu i RCP w EC Białystok
 • kontrola dostępu i RCP w zakładzie „Mlekpol”

Inne

 • układ centrali alarmowej w SONY MUSIC Polska Warszawa
 • układ sterowania strumieniem wodnym i oświetleniem fontanny miejskiej
 • monitoring Ambasady Japonii w Warszawie