Rozwijanie cyfrowego potencjału – każda firma produkcyjna może być SMART

Bycie SMART oznacza wykorzystanie innowacyjnych technologii i wkroczenie w świat cyfryzacji.

Chwytliwe sformułowanie „Przemysł 4.0” nie jest zarezerwowane wyłącznie dla dużych firm wykorzystujących zaawansowane technologie. „Inteligentna fabryka” nie musi być kompleksem najnowocześniejszych, zupełnie nowych pomieszczeń wyposażonych w wysokiej klasy nowoczesny sprzęt. Istnieje przecież sposób, aby skromniejsze i „zwykłe” zakłady mogły skorzystać z cyfryzacji, podnieść swoją rangę i się wzbogacić.

SMART dla samego bycia SMART?

Inteligentne fabryki to nie tylko trend, ale krok ku nieuniknionym zmianom w produkcji. Jeśli zadajesz sobie pytanie „Kiedy jest odpowiedni czas, by wdrożyć cyfryzację do swojej firmy?”, odpowiedzią jest „Gdy jesteś gotów zrobić pierwszy krok”.

Pamiętaj też, że cyfryzacja nie będzie wdrożona natychmiastowo i nie zacznie przynosić efektów we wszystkich procesach, usługach i procedurach. Wszystko to jest uzależnione od aktualnego stanu produkcji oraz tego, czego firma potrzebuje w przyszłości.

Podejście modułowe

Niektóre linie produkcyjne pracują w cyklu 24/7, dlatego nawet drobne zmiany i kalibracje powodują przestoje, a te niosą za sobą straty. Linia, która wymaga pełnego zarządzania „ludzką ręką” może obniżyć wydajność produkcji. W obecnych czasach natomiast wydajność staje się przewagą konkurencyjną. W związku z tym cyfryzacja może być czynnikiem wynoszącym przedsiębiorstwo na wyższy poziom.

Na cały proces produkcji warto spojrzeć z szerszej perspektywy, a potem wyodrębnić poszczególne etapy. Da to możliwość przyjrzenia się, co ma do zaoferowania obecna architektura produkcji oraz jak można ją ulepszyć.

Definiowanie realistycznych celów

Co działa? Co nie zdaje egzaminu? Co może być lepsze jakościowo i szybsze? Wszystkie te pytania należy zadać sobie, by określić plan wdrożenia digitalizacji.

Być może ręczne zadania na linii produkcyjnej można zautomatyzować w całości lub za pomocą robota współpracującego. Być może niektóre procesy produkcyjne i sprzęt można dokładniej monitorować za pomocą zdalnych czujników urządzeń — klejnotów w IIoT (Industrial Internet of Things- Przemysłowy Internet Rzeczy), wytwarzających cenne dane w czasie rzeczywistym.

We wszystkich przypadkach świeże spojrzenie na istniejące procesy (lub z pomocą zewnętrznego partnera) pozwala właścicielom uzyskać realistyczny obraz tego, co dzieje się w fabryce i co można zrobić, aby ją ulepszyć.

Ocena technologii operacyjnej

W jaki sposób fizyczna, operacyjna technologia fabryki staje się technologią informacyjną? Każdy system lub proces, który wytwarza dane lub jest używany do generowania danych (na przykład z dodatkowymi czujnikami), może zostać zintegrowany z systemem informatycznym.

Integracja za pośrednictwem systemu ERP to jedna, ale co następuje później? Dzięki dodaniu inteligentnego systemu czujników w celu określenia dokładnej wydajności istniejącej konfiguracji można zbierać dane, aby zrozumieć, co działa dobrze, a należałoby ulepszyć.

Mądre ruchy

Niektórzy wciąż boją się czujników i technologii automatyzacji. Pamiętajmy, że czujniki nie zakłócają normalnej pracy linii produkcyjnej, po prostu gromadzą dane w celu dostarczenia informacji zwrotnych. Technologię automatyzacji można zintegrować z istniejącymi „starszymi” liniami przy wsparciu doświadczonych partnerów.

Droga do inteligentnej fabryki zaczyna się od jednego kroku i przypomina bardziej maraton, niż sprint. Jeśli potrzebujesz pomocy przy wprowadzeniu rozwiązań cyfryzacji w Twoim przedsiębiorstwie, chętnie Ci w tym pomożemy.

Kontakt: tel. 602 476 604

Więcej informacji na ten temat: https://industrial.omron.eu/en/solutions/blog/starting-the-smart-factory-journey

My cart
Your cart is empty.

Looks like you haven't made a choice yet.