Poziom digitalizacji produkcji w Polsce – rozwój przemysłu 4.0

Czy niepewność rynkowa wpłynęła negatywnie na stosunek do digitalizacji? Nic bardziej mylnego – pogłębiła zainteresowanie rozwiązaniami zgodnymi z ideą przemysłu 4.0. Polska gospodarka przyspieszyła wdrażanie technologii cyfrowych. Widać to po zmianie podejścia firm do digitalizacji, na co wskazują wyniki tegorocznej edycji raportu DIGI INDEX.

Czym jest transformacja cyfrowa?

Transformacja cyfrowa to integracja technologii cyfrowej we wszystkich obszarach biznesu. Jej efektem jest dużo szybszy przepływ informacji, co przekłada się na podniesienie współczynnika efektywności wszystkich procesów w firmie.

Czym jest raport DIGI INDEX?

Wskaźnikiem pokazującym stopień digitalizacji firm produkcyjnych, służącym jako badanie cyfrowej świadomości polskiego rynku, który firma Siemens opracowuje od 2020 roku. To narzędzie pozwala określić stopień cyfryzacji firm, z podziałem na 4 główne branże. Dzięki odnotowanym wynikom możemy lepiej zrozumieć wyzwania, przed jakimi stoi polski przemysł w kontekście cyfryzacji. To cenna wiedza o potrzebach i oczekiwaniach polskiego sektora przemysłowego.

Składowe indeksu:

 • Planowanie strategiczne
 • Organizacja i administracja
 • Integracja systemów
 • Produkcja i działania operacyjne
 • Zarządzanie danymi
 • Zastosowanie procesów cyfrowych

Co cyfryzacja produkcji daje firmie?

 1. Cyfryzacja jest jedynym sposobem utrzymania konkurencyjności w czasach globalnego kryzysu.
 2. Główne korzyści wynikające z digitalizacji to oszczędność czasu, zasobów, optymalizacja procesów produkcyjnych, czy zwiększanie konkurencyjności na rynku.

Jakie zmiany zaszły w podejściu polskich firm produkcyjnych do cyfryzacji?

Z danych wynika, że niepewność rynkowa wpłynęła mobilizująco na firmy. Przedsiębiorcy stają się coraz bardziej świadomi korzyści związanych z cyfryzacją i przechodzą do etapu wdrażania jej założeń. W 2022 roku 70% firm deklarowało, że inwestuje w digitalizacje i jest w stanie dokładnie określić procent nakładów na ten cel. W ubiegłym roku 9,3% firm deklarowało, że w ogólnie nie inwestuje w digitalizację, natomiast teraz wartość ta wynosi 0,6%.

Bardzo wyraźnie rośnie liczba firm zamierzających zwiększyć nakłady na cyfryzację w ciągu najbliższych 12 miesięcy (z 16% w 2021 roku do 39,3% w 2022 roku).

Najczęstsze trudności podczas wdrażania cyfrowej transformacji w polskich firmach:​

 • Brak finansowego wsparcia.
 • Brak finansowego wsparcia.
 • Brak wiedzy na temat sposobu opracowywania strategii i planów działania stosownie do potrzeb biznesowych.
 • Brak uwzględnienia cyfrowej transformacji w perspektywie strategicznej.
 • Brak wiedzy na temat możliwości wykorzystania zgromadzonych danych.

Co zyskują firmy, które inwestują w cyfrową transformację?

 • Oszczędność kosztów.
 • Wyższą wydajność.
 • Większe bezpieczeństwo.
 • Wyższą jakość produktu.
 • Optymalizację procesów.
 • Większe możliwości w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

Co o digitalizacji w Polsce mówią eksperci?

dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski

Realnym problemem jest deficyt wiedzy na temat sposobu opracowywania strategii i planów działania w obszarze cyfryzacji, tak aby były one dostosowane do potrzeb biznesowych. Bez tej wiedzy największe dofinansowania nie pomogą i proces cyfryzacji będzie trwał w nieskończoność.

Monika Bogucka, Projects and Infrastructure Planning Manager, Mercedes-Benz Manufacturing Poland

Główną barierą przy digitalizacji biznesu jest brak strategii na poziomie zarządów, wynikający z braku wizji i obaw przed dużymi inwestycjami. Podejmowanie decyzji o wdrażaniu cyfryzacji, bądź przystąpieniu do Przemysłu 4.0, powinno się odbyć na poziomie strategicznym całego przedsiębiorstwa, a nie tylko danego działu.

Andrzej Soldaty, Dyrektor Centrum Przemysłu 4.0 Politechniki Śląskiej

Badania te wskazują, że znaczny odsetek przedsiębiorstw, podejmując wdrażanie wizji Przemysłu 4.0 opartej na cyfryzacji, nie wychodzi poza fazę pilotażu i trwa w tym stanie, który określany jest mianem „czyśćca pilotażu i skalowania” (ang. pilot and scale purgatory). Wynika to z faktu, że w większości przypadków wdrażania rozwiązań Przemysłu 4.0 widoczne jest podejście punktowe, nastawione na rozwiązywanie doraźnych potrzeb. Skutkuje to efektami odbiegającymi istotnie od oczekiwań i prowadzi do rozczarowań hamujących kontynuację transformacji. Inwestycjom w technologie muszą towarzyszyć jeszcze większe inwestycje w nowe procesy biznesowe i kompetencje.

Jeśli interesuje Cię pełny raport DIGI INDEX 2022 stworzony przez firmę Siemens, znajdziesz go tutaj: https://new.siemens.com/pl/pl/o-firmie/raporty-siemens/digi-index-2022.html

My cart
Your cart is empty.

Looks like you haven't made a choice yet.